Logo
BIP

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obraz:

Prudnicki Szlak miejski, to kolejny projekt, który zostanie zrealizowany przez Agencję Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego !

W dniach 3-4 września Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania, na której znalazł się wskazany projekt. W ramach działań założonych w projekcie zostanie wytyczona trasa prudnickiego szlaku miejskiego wraz z oznakowaniem.

Dodatkowo zostaną opracowane materiały promocyjne: Prudnicki szlak miejski w 4 wersjach językowych (niemiecki, angielski, czeski, polski), Prudnicki szlak miejski dla dzieci oraz album fotograficzny o Prudniku.

Kwota jaką Agencja uzyskała na realizację zadania to 29 714,59 euro.

Realizacja projektu potrwa do 30.09.2019 r.

Prudnicki Szlak miejski jest 6 projektem, który będzie realizowany przez Agencję ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad, pozostałe projekty to:

Promocja twórczości ludowej na pograniczu polsko-czeskim - realizacja projektu polega na organizacji kolejnej edycji Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego, promocji imprezy poprzez udział w targach po obu stronach granicy wspólnie z partnerem czeskim. Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych w zakresie wspólnej promocji twórczości ludowej kultywowanej na pograniczu polsko-czeskim oraz wzmocnienie integracji na poziomie lokalnym twórców obu państw.

Okres realizacji projektu 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Kwota dofinansowania 17 000,00 euro.

Promocja atrakcji turystycznych miast partnerskich Krnova i Prudnika, to wspólny projekt Miasta Krnova i Gminy Prudnik, którego celem jest promocja atrakcji turystycznych na pograniczu. Realizacja projektu polega na poprawie usług centrum informacyjnych w Krnowie i Prudniku dla czeskich i polskich turystów (nowe kioski informacyjne), a także na stworzeniu i dystrybucji nowych czesko-polskich materiałów i na wspólnym uczestnictwie na targach w Czechach i w Polsce.

W ramach projektu zostaną wydane dwa foldery promocyjne:

- "Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie”,

- "Główny Szlak Sudecki”.

Projekt potrwa do 31.01.2019 r.

Kwota dofinansowania 25 491,46 euro.

Promocja tradycji bożonarodzeniowych na pogranicze polsko-czeskim - polegać będzie na organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego w Prudniku, opracowaniu i dystrybucji nowych materiałów promocyjnych o tradycjach bożonarodzeniowych po obu stronach granicy, oraz wspólny udział mieszkańców Prudnika i Krnova na imprezach bożonarodzeniowych organizowanych w tych miastach. Celem projektu jest wzmocnienie  integracji społecznej na poziomie lokalnym oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa kulturowego i tradycji bożonarodzeniowych.

Projekt kończy się 31 stycznia 2019 r.

Wartość dofinansowania 16 943,00 euro.

Niecodziennik! Prudnik mniej znany…, projekt został zakończony w marcu tego roku. W ramach projektu powstała publikacja książkowa łącząca w sobie cechy albumu i przewodnika pn. „Niecodziennik! Prudnik mniej znany…”. Publikacji towarzyszyła otwarta konferencja oraz cykl wycieczek tematycznych.

Kwota dofinansowania 14 152,50 euro.

Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko – polskim - najważniejszym z działań projektu była realizacja kompleksowego produktu turystycznego „Wieże Pogranicza”, obejmującego swym zasięgiem trzy miasta pogranicza: Prudnik, Krnov i Jesenik. Celem nowego produktu jest promocja walorów turystycznych pogranicza polsko – czeskiego poprzez zdobywanie wież widokowych. Produkt ma promować nie tylko obiekty widokowe, ale również atrakcje znajdujące się w bliskiej odległości od danego obiektu.

W trakcie realizacji projektu powstały materiały promocyjne m.in. Mapa Turystyczna oraz Krnov, Prudnik, Jesenik na tydzień. 

Projekt został zakończony na początku roku 2018, kwota dofinansowania, to 25 237,00 euro.

 

Zapisz swój e-mail do darmowego newslettera

Raz w tygodniu, wyślemy do Ciebie informację o nadchodzących wydarzeniach


Zapisz się

Opis usługi znajdziesz w naszym regulaminie.

Nasi partnerzy

Herb
Herb
Herb
Herb
Herb
Herb